Waarachtige communicatie – teamontwikkeling

Bij het samenwerken in teamverband richten we ons in eerste instantie op de inhoud van het werk. Goede afspraken, heldere werkprocessen. Als collega’s zich hier niet goed aan houden geven we feedback vanuit onze verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke taak. Maar we blijven ook mensen – met voorkeuren, vaste patronen, gekke kanten en irritaties. Als je als team goed wilt samenwerken moet er ruimte zijn om elkaar ook op een persoonlijk vlak te leren kennen. Om te snappen waarom iemand altijd iets te laat komt in de ochtend of soms ‘underdressed’ op het werk verschijnt. Dit levert veel energie op in het team, de irritaties worden sneller opgelost en de resultaten nemen toe!

 

Introductie

In de eerste workshop van een halve dag vinden we samen uit hoe open het team functioneert. Wat weten we eigenlijk van elkaar? Ieder teamlid deelt bijzondere dingen over zijn of haar persoonlijke leven in een verfrissende werkvorm. In nog geen 7 minuten toont iedere collega zich en dit geeft een warme golf van openheid en compassie in het team!

In de tweede helft van de workshop zoomen we in op de samenwerking en de mate waarin we eerlijk zijn naar elkaar. Geven we elkaar wel feedback als iemand zich niet aan de feitelijke afspraken houdt? Gaan we het gesprek aan als we vinden dat iemand een klant niet goed behandelt? En ten slotte: spreken we elkaar aan als we ons irriteren aan bepaald gedrag? Dat laatste stuk oefenen we op een veilige manier. Het geeft ruimte om in de praktijk ook makkelijker open naar elkaar te zijn.

 

2e Workshop

In de 2e workshop gaan we door op het pad van de openheid. We gaan verder met het bespreken van de onderlinge patronen. We herhalen de ik-boodschap en doen een vervolgoefening. Hiermee slijten we een werkwijze in waarbij het normaal is om jezelf te laten zien. Te laten zien wat je van elkaar vindt zonder de ander te verplichten het gedrag aan te passen.

In de tweede helft van de workshop onderzoeken we de manier waarop een ieder van ons contact maakt. Hiervoor gebruiken we een ervaringsoefening en bespreken we een diepgaande theorie over het maken van contact. Dit geeft veel inzicht in manier waarop teamleden gewend zijn om contacten aan te gaan, te verdiepen en weer los te laten.

 

3e Workshop

In de derde workshop van een halve dag gaan we dieper in op de onderlinge relaties. We gebruiken daarbij een model waarbij de talenten van teamleden worden uitgelicht en daarbij ook gekeken mag worden naar de keerzijde van de medaille. Deze vorm van plenaire feedback levert heel veel openheid en ‘lucht’ op in het team. In mijn ervaring is een team hier aan toe na de eerste twee workshops.

We ronden af met een voornemen waarmee ieder teamlid de komende tijd ingaat. De manier waarop we dit aanpakken maakt dat het team op zoek gaat naar wat mensen zich eigenlijk hebben voorgenomen. Ze gaan waarnemen welke positieve acties plaatsvinden en verleggen zo onbewust hun focus naar de groei van het team.

 

Afsluiting

De afsluitende workshop vind een paar maanden na de 3e workshop plaats. Het team heeft geoefend met de openheid en de nieuwe manieren van samenwerken. Door de oefeningen van de eerste drie workshops hebben de teamleden gemerkt dat de samenwerking is verbeterd en dat het loont om elkaar te complimenteren met constructieve acties. Maar ook dat het helpt als je elkaar feedback geeft.  Dit geeft een feestelijke sfeer met afspraken over de open einden die geconstateerd worden.