Online procesbegeleiden

In deze tijd waarin veel mensen thuiswerken door de dreiging van het Corona-virus, moeten belangrijke beslissingen worden genomen. We staan voor vraagstukken die nog nooit zijn voorgekomen. Hoe zorgen we dat de vitale functies van de organisatie kan blijven doorgaan? Hoe zorgen we voor een minimaal besmettingsgevaar voor medewerkers en klanten? Hoe moet dit doorgaan als dit maanden gaat duren?

Een serieuze complicatie is dat de meeste mensen gevraagd is om thuis te werken. Daarbij probeert iedereen toch nog iets gedaan te krijgen via de telefoon, Skype en Facetime. Maar het is echt wennen, die communicatie via een scherm. Het gebeurt snel dat je door door mekaar heenpraat. Je hebt een goede voorzitter nodig die het proces stuurt, anders vliegt het gesprek alle kanten op.

 

Serieus probleem

Dit is een grote uitdaging: er zijn ernstige vraagstukken om op te lossen en we moeten het vaak vanuit huis doen. Het is in een normale live setting al vaak niet makkelijk om samen goede besluiten te nemen. Maar nu moeten veel moeilijkere vraagstukken opgelost worden terwijl je alles online moet doen..

Voor deze situaties is het goed om een ervaren procesbegeleider te vragen. Ik heb veel ervaring hiermee in allerlei werksettings en kan helpen om te zorgen dat:

  • Het team wordt uitgenodigd via Zoom met een duidelijke instructie, agenda en vragen ter voorbereiding;
  • We een helder procesplan volgen om te waarborgen dat alle relevante en juiste informatie op tafel komt;
  • De lijn van het gesprek goed te volgen is door het gebruik van een flipover
  • Alle deelnemers hun zegje kunnen doen en dat minderheidsstandpunten goed uitgevraagd worden. Om te zorgen dat de kwaliteit van de besluitvorming maximaal is;
  • Er optimaal draagvlak ontstaat voor het besluit dat we nemen en de acties die we afspreken;
  • Een helder en puntig verlag van de bijeenkomst wordt gemaakt.

Nodig mij uit voor een kort voorbereidingsgesprek en ik help jullie met een goede online-bespreking. Neem contact op!