Externe voorzitter bij discussies tussen meerdere partijen

Het komt vaak voor dat organisaties moeten overleggen met tal van partijen maar zelf niet het uiteindelijke besluit kunnen nemen. Zij zijn penvoerder of belanghebbende maar wel erg gebaat bij een gedragen oplossing.

Als u het belangrijk vindt dat er vooruitgang wordt geboekt in het overleg tussen meerdere partijen schakelt u ons in om de bijeenkomsten voor te bereiden en te leiden. Wij zijn ervaren procesbegeleiders, onafhankelijk en doelgericht in onze aanpak. Wij hebben onder andere ervaring met:

  • Conflictbesprekingen tussen een klant en meerdere internationale leveranciers;
  • Strategiebesprekingen tussen het management van bedrijven die onder dezelfde holding vallen;
  • Samenwerkingsbesprekingen tussen verschillende gemeenten;
  • Maatschappelijke problemen die opgelost moeten worden in samenspraak met tal van belangengroepen en burgers.