Weerstand en verandering

Veranderingen zijn onontkoombaar. Maar soms houden collega’s en teams vast aan de oude werkprocessen. Ze hebben ook wel gelijk, de nieuwe manieren hebben ook nadelen. Maar je moet verder. Ik help je bij de verandering door met elkaar te kijken wat er nodig is, wat er losgelaten en behouden moet blijven. Waar de pijn zit en hoe je samen op een frisse manier verder kan.