Situatie 1: MT-overleg over budgetten

Jij bent Tom, afdelingshoofd Productie in een Textielfabriek voor medische toepassingen. Je gaat naar een MT-vergadering waarin besloten wordt over het budget voor de digitalisering van een aantal werkprocessen. Klanten klagen al langer over menselijke fouten in die processen. Je bent al een half jaar aan het uitzoeken hoe je dat met digitalisering kan verhelpen. Je kijkt a.h.w. door de camera naar de situatie en soms hoor je jezelf wat zeggen.

Maar er is ook een aanvraag van MT-lid Cees (rechts in beeld) die een innovatieve productie van mondkapjes gaat opzetten. Daar is ook veel geld voor nodig. In het midden zit de directeur en links Boris, Hoofd Verkoop. Dit gebeurt er tijdens de vergadering:

 

Hoe reageer jij?

  1. Je breekt stevig in en zegt dat je hier niet mee akkoord gaat. Je vermoed dat Cees in de dagen voor de vergadering is wezen lobbyen bij de andere twee MT-leden en geeft ter plekke feedback aan Cees hierover. Vervolgens spreek je de directeur aan op deze ondemocratische manier van besluiten nemen. Je gaat er hard in. Je wilt het eerst over de besluitvorming hebben en vervolgens op een constructieve manier over de budgetten praten. Kijk hier hoe de samenwerking dan verder verloopt in een volgende situatie
  2. Je reageert stevig en stelt dat je hier niet zomaar akkoord mee gaat. Je vraagt door waar dit verhaal over lean op jouw afdeling ineens vandaan komt. En of ze daar vooraf over hebben gesproken. Daar lijkt het wel op. Je maakt heel duidelijk dat als je nu het budget niet krijgt voor de digitalisering, je nu wil laten vastleggen in de notulen dat dit bij de volgende budgetronde zeker gebeurt. Kijk hier hoe de samenwerking dan verder verloopt in een volgende situatie
  3. Je verheft je stem met een functionele boosheid en zet de vergadering stil. Je herinnert de anderen eraan dat de Raad van Bestuur zelf heeft aangegeven dat er snel iets aan de digitalisering moet gebeuren. Je maakt heel duidelijk dat je later op de dag een bilateraal overleg met de voorzitter van de RvB hebt waarin je deze ontsporing van het MT zal bespreken. Verder maak je er geen woorden aan vuil. Kijk hier hoe de samenwerking dan verder verloopt in een volgende situatie