Missie

Bring people home

Mensen begeleiden om hen thuis te laten komen.

Thuiskomen bij jezelf: door een steeds dieper inzicht in jouw bron, talenten en levensmissie. Door samen met jou te kijken naar belemmerende overtuigingen en blokkades op jouw pad naar volledig congruent en waarachtig leven.

Thuiskomen bij anderen: door te leren om oprecht contact te maken, jezelf te laten zien. Doorvragen naar de kernpunten van de ander, ook al heb je het gevoel dat dit impertinent zou kunnen zijn. Je nodigt de ander uit om ook open te communiceren.

Thuiskomen in de organisatie: dat de plek waar jij werkt een inspirerende en verrijkende plaats is. Waar collega’s zich durven laten zien en er regelmatig waarachtige gesprekken van mens tot mens plaatshebben.