De Crux van waarachtige communicatie

Op waarachtig te kunnen communiceren zijn de volgende vaardigheden en attitudes nodig:

  • Openheid is nodig over persoonlijke zaken zoals jouw thuissituatie, moeilijke levensmomenten, ervaringen van rouw en verlies. De kwetsbaarheid die hierbij hoort is een uitnodiging voor de ander om ook open te zijn. Om samen het gesprek aan te gaan over dat wat echt essentieel is.
  • Een aantal vaardigheden is onontbeerlijk als het gaat om goede gespreksvoering zoals goed doorvragen, het onderkennen van knellende overtuigingen en een diepgaand rapport. Maar wat hier bovenal nodig is, is compassie en het loslaten van ieder model of techniek.
  • De houding van waaruit waarachtige communicatie kan ontstaan is open en liefdevol. Je ziet de mens tegenover je in het licht van diens opvoeding, gezinssituatie, mooie en traumatische levensgebeurtenissen. Je laat je niet meezuigen in negatieve uitingen van de ander maar bekijkt het geheel vanuit een groter perspectief: vanuit de aarde als geheel, het totale leven van geboorte tot de dood. De waarachtige houding kan goed gevoeld worden als je bedenkt hoe je je zou opstellen als dit jouw laatste dag van je leven zou zijn. Wat vind je dan belangrijk in het gesprek dat je met de ander aangaat? Je hebt een manier gevonden om te weten wat waar is en spreekt deze waarheid uit om impasses te doorbreken.
  • In veel gesprekssituaties staan er wezenlijke dingen op het spel. Voor de organisatie, voor de vereniging, voor het gezin of voor de verstandhouding onder collega’s. Bij waarachtige communicatie is het niet de bedoeling dat je dit allemaal op een softe manier weggeeft. Er zijn kaders van waaruit je het gesprek aangaat en deze zijn helder en stevig. Maar bovenal zijn jouw kaders erg ruim en geven de grenzen aan waarbuiten jij vanwege jouw verantwoordelijkheid niet kunt gaan.
  • Wat draag jij als persoon met je mee waardoor sommige gesprekken makkelijk en andere moeizaam verlopen? Door zelfreflectie leer je jezelf kennen; door onderzoek van jouw eigen emoties en reacties van anderen ga je zien welke talenten, demonen en gevoeligheden je met je meedraagt. Deze persoonlijke instellingen vertroebelen jouw objectieve waarneming waardoor je sympathie of antipathie voor iemand voelt. Bij waarachtige communicatie is het noodzakelijk dat je je bewust bent van jouw eigen complexen en dat wat je van hieruit projecteert op de ander. Dit bewustzijn maakt dat je helder kan blijven waarnemen en minder snel op de kast zit.
  • Bij het geven van feedback is de waarheid van het grootste belang: dat je kan onderscheiden wat jouw deel is en wat bij de ander hoort. Maar daarin kan het heel hard zijn: met meedogenloze compassie.
  • Werkelijk tot je door laten dringen wat de ander zegt en de waarheid daarin onder ogen zien zonder een masker op te trekken.