Waarachtige communicatie in de zorg – leergang

In de zorg voor anderen lopen we geregeld aan tegen onszelf. Onze cliënten en collega’s zijn een spiegel die ons kan hinderen en vooruithelpen.  Door de moeilijke en fijne momenten van het leven kunnen wij leren te leven vanuit onze kern.  Als jij verantwoordelijkheid neemt voor je proces word je steeds waarachtiger in jouw communicatie. Op het werk leidt deze oprechtheid tot minder energieverlies en meer resultaten. De ontmoetingen en gesprekken krijgen meer diepgang door eerlijk te zijn naar de ander. Dat is nodig in de zorg. Het is een verademing voor cliënten en collega’s als je op een waarachtige manier communiceert. Er komt flow in de ontmoetingen.

In de leergang gaan professionals met elkaar de diepte in. De leergang bestaat uit drie modules van twee dagen met een overnachting. Het programma is als volgt opgebouwd:

 

Module I: Omgaan met lastige cliënten (de ander)

Iedereen heeft ze: cliënten of collega’s die niet mee willen of in de slachtofferrol zitten. In de eerste module onderzoeken we welke mensen bij jou tot irritatie leiden. Met een uitgebreide persoonlijkheidsscan krijg je inzicht in hoe open je bent op het werk. Je gaat je verdiepen in welke onderwerpen je bespreekt op het werk en welke je alleen met vrienden of een partner deelt.

In gesprekken met een trainingsacteur krijg je feedback op twee vlakken: waar zitten nog ontwikkelingspunten in de waarachtige gespreksvoering en hoe congruent kom je over? Deze rollenspellen doen we direct aan het begin van de leergang als een soort nulmeting. Op deze manier krijg je helder zicht op de vlakken waar jij je nog verbergt; waar jij onduidelijk bent of er omheen draait.

Door deze oefeningen leer je om gevoelig te worden voor incongruentie bij de ander. Je ziet en voelt dat iemand eigenlijk iets anders wil zeggen dan dat wat eruit komt. Je voelt dat er meer is. Dit is belangrijk om waar te nemen bij de ander omdat je via deze weg ook uitvindt dat jij het zelf waarschijnlijk ook doet. Wat vind je wel – maar bespreek je niet met jouw collega’s en medewerkers?

In een intensief blok over onze overtuigingen zoomen we verder in op de fundamenten van onze gedachtegang. Hoe herken je overtuigingen bij jezelf en bij anderen? Hoe breng je beweging in vaste overtuigingen? Hoe kan je dat doen op een waarachtige manier? We zijn ons steeds bewust van het feit dat we willen sturen maar niet willen manipuleren. De grens daartussen is interessante stof in deze module.

We sluiten af met waarachtig contact met medewerkers in de slachtofferrol. Hoe maak je werkelijk rapport met medewerkers vanuit ‘lage status’.

 

Module II: Omgaan met lastige eigen overtuigingen (ik)

Als er iets niet lekker loopt in de contactmomenten, waar zoek je dan de oplossing? Betere afspraken, feedback of iemand anders de zaak laten overnemen? In deze module gaan we op zoek naar de energievreters in onszelf. De overtuigingen die ons sturen – die ervoor zorgen dat we met sommige mensen niet willen samenwerken, niet kunnen samenwerken.

We onderzoeken knellende overtuigingen met de vragen van Byron Katie. Je gaat onder ogen zien op welke momenten je dichtklapt, boos wordt of eruit stapt. Je leert hoe je deze Pavlov-reactie kan onderbreken en leiden in een gewenste richting.

Zo komen we uit bij de schaduwdelen. Je maakt een overzicht van delen van jouw persoonlijkheid die je sturen. De maskers die je geregeld opzet of niet vaak af zet. Durf jij deze maskers aan anderen te laten zien? Durf jij achter je masker te laten kijken? In deze module erken je dat het irritante gedrag van sommige medewerkers of collega’s misschien ook in jou zit. Samen vertellen we het verhaal van ons verleden. De belangrijke momenten in ons leven die ons gemaakt hebben wie we zijn. Je leert de verbanden te zien tussen jouw talenten, valkuilen en dagelijkse patronen vanuit het perspectief van jouw verleden. We oefenen verder met in congruentie: hoe zorg je ervoor dat je helemaal uitstraalt wat je wilt zeggen? Dat er niet nog allerlei mitsen en maren voelbaar zijn?

We sluiten de module af met het creëren van veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat jij je op je gemak voelt in onzekere situaties? Dit is belangrijk: als jij je veilig voelt kan je vanuit jezelf en in volle oprechtheid naar buiten treden.

 

Module III: Sturing vanuit waarheid en bewustzijn

Na de eerste twee modules zie je dat het contact met irritante collega’s en cliënten ontstaat vanuit jezelf. Je hebt inzicht gekregen en je houding aangepast op het werk. Nu gaan we verder met het voelen van de waarheid. Dit is voor velen het begin van een magische oefening: als je je er voor opent, dan weet je of iets waar is voor je. Vervolgens tasten we de grens af tussen toegestane en impertinente vragen. Wat vind jij ongepast en wat gebeurt er als je het toch vraagt?

We spenderen een dagdeel met het onderzoek van incongruentie in de praktijk. Buitenstaanders, mensen en dieren, geven ons te kennen dat ze ons volgen, dat ze ons vertrouwen zonder veel tekst. Dat is waardevolle feedback voor het vervolg van jouw ontwikkeling.

In deze module bouwen we voort op jouw missie. Na een gedegen onderzoek wat jij nastreeft op het werk en daarbuiten gaan we het specificeren. Dit is de basis van jouw waarden. De kracht die je drijft en richting geeft.

We sluiten af met heikele aspecten van het werken met cliënten: projectie door de cliënt op jou; constructief in conflicten en ondanks alles in verbinding blijven.

 

Deze leergang wordt gegeven in de buurt van Zutphen. Kijk hier voor de actuele data. Ook is de leergang waarachtige communicatie in de zorg in-company te volgen. Neem daarvoor contact met ons op.