Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning (SPP) blijft relevant voor grote bedrijven en overheden in een tijd dat de arbeidsmarkt krapper wordt en medewerkers door een ruime CAO nog lang doorbetaald moeten worden na een ontslag. Vooral bij overheden is het nodig dat je goed kijkt wat je eigenlijk van medewerkers verlangt, hoe je ze inzet op hun talenten en hoe je zorgt dat er genoeg formatie is op kwetsbare functiegroepen.

Dit is in eerste instantie een strategisch HR vraagstuk. In het verleden heb ik dit heel instrumenteel benaderd: in workshops een vlootschouw doen en formatieplanning uitwerken met het managament. Dit heeft ook zeker zin.

Maar de crux is het gesprek.

Het doorlopende gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Je kunt nog zulke mooie competentiesystemen opbouwen met heldere gedragsbeschrijvingen; uiteindelijk bepaalt de interactie op de werkvloer of iemand functioneert in lijn met de toekomstvisie.

Op deze site vind je nog van alles over de instrumentele kant van SPP. Dat doe ik nog steeds. Omdat je wel helder moet hebben waar je naartoe wilt, wat de mensen moeten kunnen. Maar mijn begeleiding zal je vooral helpen om te zorgen dat de gesprekken (formeel en tussentijds) goed verlopen. Dat je in een sfeer van effectieve openheid stuurt naar de toekomst.

Alhoewel de aanpak en uitwerking per organisatie verschilt, ziet het stappenplan er vaak als volgt uit:

Strategische Personeelsplanning, een overzicht van mogelijke stappen

 

De Crux heeft tot nu toe 211 overheidsinstellingen geholpen bij de introductie van Strategische Personeelsplanning en is marktleider op het gebied van implementatietrajecten van SPP bij Gemeenten en Waterschappen.