Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning (SPP) is in deze tijd relevant door grote schommelingen in de behoefte aan arbeid en verschuivende taakvelden. Op de achtergrond spelen ook demografische vergrijzing en ontgroening een grote rol. Daarnaast maken onduidelijke arbeidsmarktprognoses, bezuinigingen, fusies en onduidelijke flex-contracten de zaak complex.

Bij Strategische Personeelsplanning is de koppeling tussen toekomstvisie, essentiële competenties, formatieplanning en de HR-gesprekscyclus het allerbelangrijkste. De impact van SPP is dat:

  • de toekomstplanning van benodigde formatie per organisatieonderdeel op transparante wijze wordt besproken en als richting wordt aangehouden voor de sturing;
  • er een structurele sturing (en bijsturing) wordt opgezet om de kwaliteiten van medewerkers op peil te brengen en te houden.

Alhoewel de aanpak en uitwerking per organisatie verschilt, ziet het stappenplan er vaak als volgt uit:

Strategische Personeelsplanning, een overzicht van mogelijke stappen

Door op de knoppen in de rechterbalk te klikken kunt u verder lezen over de stappen die in de figuur zijn genoemd. De Crux helpt uw organisatie om dit proces in het eerste jaar op te zetten. In de jaren daarna wordt SPP gedragen door P&O en Concern Control. Wij ondersteunen dan nog met analyses en tussentijdse evaluaties.

De Crux heeft tot nu toe 211 overheidsinstellingen geholpen bij de introductie van Strategische Personeelsplanning en is marktleider op het gebied van implementatietrajecten van SPP bij Gemeenten en Waterschappen. Daarnaast is een start gemaakt met SPP trajecten in de Zorg. De Crux werkt samen met het A+O fonds Gemeenten en het A&O-fonds Waterschappen en stemt de activiteiten af met de NVZ.