Werkwijze

De Crux gaat met u het gesprek aan over uitdagingen en knelpunten. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak, een concept. Dit is een basis waarop wij samen met u een plan maken. Bij dit plan hoort een inschatting van de tijd die gedeclareerd zal gaan worden en de investering die daarbij hoort.

De Crux zorgt daarna voor de kadering, de uitnodiging, de details van workshops, de inhuur van externe acteurs/theatergroepen, enz. Kortom: zodat alles loopt. Wij zijn verantwoordelijk voor de sfeer van de bijeenkomsten, een intensieve en respectvolle meningsuitwisseling, bijdrage van alle deelnemers, draagvlak voor afspraken en heldere conclusies/afspraken.

Na afloop van workshops maken wij een verslag als u dat wenst. Onze stijl is daarin: ‘kort en volledig, leesbaar en te gebruiken voor de volgende stap’.

Op basis van de afgesproken investering krijgt u maandelijks een declaratie waarin dagdelen, reiskosten, inhuur derden en overige kosten zijn gespecificeerd.

Indien beschikbaar helpen wij u bij het aanvragen en afronden van subsidiemogelijkheden.