Vlootschouw

Bij een vlootschouw of personeelsschouw maken de leidinggevenden een analyse van de kwaliteiten van hun huidige personeelsbestand. Hierin doen zij uitspraken over essentiële competenties, ontwikkelbaarheid, kwetsbare functies, flexibiliteit en vakinhoudelijk functioneren van hun medewerkers.

Een vlootschouw, waarom?

Een jaarlijkse vlootschouw heeft als groot voordeel dat het functioneren van medewerkers uniform wordt bekeken en onderling afgestemd. Het functioneren wordt in het licht geplaatst van de toekomstvisie: gaan we onze doelen waarmaken als we zo doorgaan? De schouw levert een helder overzicht voor leidinggevenden en dient als basis voor de organisatiebrede begeleiding van medewerkers. Het geeft inzicht in de gewenste mobiliteit over afdelingen heen. Iets dat zonder een schouw vaak onder tafel blijft.

Stappenplan

Het proces van het doen van een vlootschouw ziet er meestal als volgt uit:

  1. Bespreken toekomstvisie met MT /Directie aan de hand van beleidsnotities en analyses;
  2. Vaststellen welke functiegroepen vast te stellen zijn en wat deze groepen medewerkers moeten kunnen om de toekomstvisie waar te maken. Hierbij zoeken we naar een beperkte set competenties die essentieel zijn voor het functioneren van de betreffende functionarissen. Bekijk een voorbeeld van een dergelijke set competenties in de pdf-vorm. Soms besluiten we om een paar competenties vast te stellen die voor alle medewerkers gelden en een paar andere die specifiek zijn voor een functiegroep.
  3. Bepalen welke overige kwalitatieve aspecten worden meegenomen in de schouw zoals bijv. potentie, kwetsbare functies, flexibiliteit, kennisverlies en leeftijd. U ziet hier een screenshot van een SPP-instrument met alle opties die bij een vlootschouw kunnen worden aangezet.
  4. Plannen van de manier waarop de vlootschouw wordt gehouden: onder begeleiding van de P-adviseurs, met een schouwburgdag of een start/eindbijeenkomst met huiswerk tussendoor. Bekijk een mogelijk programma van een schouwburgdag in deze pdf.
  5. Uitzetten van zelfde kwalitatieve items bij het personeel. Zij vullen zelf ook de schouw in over hun functioneren. Deze scores worden gecombineerd met die van de leidinggevenden. Lees hier meer over in het tweede deel van het artikel “Ontwikkelingen vlootschouw: nieuwe werkwijzen“.
  6. Bijeenkomst waarin resultaten worden besproken van de schouw van managers en medewerkers. Afspraken over focus tijdens HR gesprekken en organisatiebrede training en ontwikkeling. Daarnaast bespreken de leidinggevenden welke medewerkers baat hebben bij interne en externe mobiliteit.

 

Ondersteunend instrument

Het praktische instrument ‘CompetentieCompleet’ ondersteunt u daarbij en geeft direct overzicht. Het zorgt ervoor dat er op organisatieniveau helderheid komt over in-, door- en uitstroom, begeleiding en noodzakelijke training en ontwikkeling. Een van de overzichten die wordt aangemaakt is de zgn. HR3P matrix. Lees meer over deze matrix in het artikel: “HR3P inzicht bij een vlootschouw”. Het instrument is flexibel gemaakt zodat het de ondersteuning kan bieden bij het SPP proces dat u wilt.

vlootschouw met HR3P

De Crux helpt uw organisatie om dit proces in het eerste jaar op te zetten. In de jaren daarna wordt SPP gedragen door P&O en Concern Control. Wij ondersteunen dan nog met analyses en tussentijdse evaluaties.