Teamontwikkeling

Als een team beter zou kunnen samenwerken maar er geen sprake is van een conflict, dan organiseren wij vaak een serie teambijeenkomsten. De teamontwikkeling begeleiden wij door een intakegesprek met de individuele teamleden, een kaderende bijeenkomst met het team, een paar heidagen en opvolgingsbijeenkomsten. De vorm (wat we precies gaan doen) verschilt enorm; het hangt af van de specifieke vraag van het team en de leidinggevende.

Waarom teamontwikkeling?

Als medewerkers goed samenwerken in een team dan weten ze elkaar te vinden. Dan vermijden ze elkaar niet maar zoeken ze elkaar op om gebruik te maken van elkaars ervaring en talenten. Ze roddelen minder en overleggen om te zorgen dat er geen werk dubbel wordt gedaan. De sfeer is niet meer onveilig waardoor mensen zich uitgenodigd voelen om elkaar feedback te geven op storend gedrag. Ook de leidinggevende krijgt het te horen als er iets beter kan.

De aanpak bij teamontwikkeling

De aanpak van de Crux bij teamontwikkeling is nooit hetzelfde maar kan wel getypeerd worden door:

  • Een focus op de taak die het team moet vervullen en de samenwerkingspatronen die het functioneren in de weg staan. Daar gaat het wat ons betreft om.
  • Direct en prettig contact met alle teamleden. Vaak spreken we iedereen voorafgaand aan teamdagen zodat onze leiding veilig voelt.
  • Afwisseling van werkvormen: inhoudelijke discussie, subgroepen, outdoor, creatieve sessies, meditatieve intermezzo’s, afspraken en werkverdeling. Kortom: een mix van snel en langzaam, diep en gezellig.
  • Heldere verslaglegging en hulp bij conclusies en vervolgacties.
teamontwikkeling met buitenopdracht

Voor het inschatten van de verbeteringen die mogelijk zijn in het team maken wij soms gebruik van het effectiviteitsmodel van Argyris. Lees in het artikel: “Diagnose samenwerking van individueel teamlid” verder over dit onderwerp.