Teamconflicten

De Crux bemiddelt bij teamconflicten. Wij werken daarbij onder andere met de werkwijze die door Joep Choy is opgezet aan de hand van de Systeemtheorie. Hierin wordt gebruik gemaakt van systemische interventies en het circulair interview om tot inzicht te komen. Daarnaast zetten we onze mediation- ervaring en kwaliteiten op het gebied van procesbegeleiding in om met het hele team te werken naar oplossingen.

De aanpak van de Crux bij teamconflicten typeert zich door rust, heldere taal, diepgaande onpartijdigheid en inleving in de standpunten van alle partijen, focus op haalbare afspraken en een betrokkenheid tot het conflict is opgelost.

Teamconflicten