MT samenwerking

De MT samenwerking is cruciaal voor het functioneren van de organisatie. Hier wordt de visie bepaald, uitgewerkt, geïmplementeerd en bijgestuurd. De MT-leden zorgen dat de organisatiedoelen terecht komen bij de medewerkers. Zodoende zijn ook grote organisaties bestuurbaar en flexibel. Maar soms loopt de samenwerking stroef en kan er nog wel wat verbeterd worden. In de praktijk komen wij bijvoorbeeld de volgende situaties tegen:

  • MT-leden praten niet meer rechtstreeks met elkaar nadat de één de ander iets heeft geflikt
  • De directie gebruikt het MT voor informatieoverdracht maar niet voor besluitvorming. Hierover is geen duidelijkheid waardoor er frustaties ontstaan bij de MT-leden.
  • MT-leden gaan gewoon hun eigen gang (in hun eigen winkel) en storen zich nauwelijks aan hun collega MT-leden
  • MT-leden zijn hoofdzakelijk bezig met hun eigen winkel en zetten zich niet in voor het organisatiebelang
  • Bij belangrijke onderwerpen worden er allerlei spelletjes gespeeld zoals het lobbyen vooraf en het vormen van coalities voordat het onderwerp op de agenda staat;
  • Het MT verzandt in de veelheid van operationele onderwerpen terwijl de strategische zaken niet aan bod komen;
  • Er is een MT-lid dat niet goed functioneert maar daar wordt door de directie niet op ingegrepen.

MT samenwerking lijkt soms op armpje-drukkenEr zijn tal van mogelijke strubbelingen in de MT samenwerking.  Vaak blijft de stroeve samenwerking als een donkere wolk boven tafel hangen en probeert iedereen maar zo goed mogelijk door te werken. Zonder het probleem echt aan te kaarten.

Wij nodigen u uit om het gesprek wèl aan te gaan onder onze leiding. Nodig ons uit, zodat er weer prettig, effectief en gezond gewerkt kan worden!

 

Onze aanpak bij MT samenwerking

Het belangrijkste is dat wij in contact gaan met ieder MT-lid en zijn/haar verhaal willen horen. Hieruit vormen wij ons een beeld van de situatie die wij – met inachtneming van vertrouwelijkheid – op tafel leggen in een MT-vergadering. Afhankelijk van de vraagstelling maken we hierbij gebruik van een heldere diagnose op basis van het wetenschappelijke werk van Chris Argyris. Lees meer hierover in het artikel: “Zelfdiagnose samenwerking MT”.

Wij ontwerpen vervolgens één of meerdere MT-sessies van een uur tot een paar dagen. Hierin gaan we gedoseerd of confronterend het gesprek aan (afhankelijk van uw wensen). Meestal werken we met een mengeling van inhoudelijke thema’s (visie, formatie, prioritering) en samenwerkingsthema’s. We werken zowel binnen als buiten, fysiek en cognitief. Na afloop maken we heldere afspraken en plannen we een vervolgbijeenkomst om de voortgang te monitoren.