Stage openheid en verbeterkracht

Vanuit het Trainings- en Adviesbureau de Crux organiseer ik, Bart Verhaagen, een begeleid trainings- en onderzoekstraject voor Nederlandstalige Bachelor- en Masterstudenten van HRM of organisatiepsychologie-opleidingen. Dit vindt plaats van september 2021 tot januari 2022 en zal een vervolg zijn op het stagetraject wat nu loopt.

Sinds 2018 ben ik onderzoek aan het doen naar waarachtigheid op het werk. Vanuit een sterke drive om professionals te helpen om open en congruent te zijn, schrijf ik een boek over dit onderwerp. Onderdelen van dit boek en het schrijfproces zijn reeds als artikel verschenen op deze website. Ik heb me gerealiseerd dat een verdere verdieping nodig is om managers en professionals te bereiken met mijn boek. Het is nodig om veel informatie op te halen uit het werkveld en de knelpunten en opbrengsten te kwantificeren.

 

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek dat wij gaan uitvoeren bouwt voort op het gedachtengoed van Chris Argyris en Donald Schön. Zij definieerden in hun boek ‘Theory in Practice, increasing professional effectiveness’ uit 1974 een indeling van gedragingen in de werksetting volgens Model I en Model II. Ofwel, zij observeerden professionals die zich afschermen en hun omgeving proberen te controleren (model I) en ook professionals die op basis van openheid (model II) werken. Tussen de twee uitersten van model I en II zit een continuüm; van volledig afgeschermd werken naar waarachtig en open werken. Naarmate professionals opener zijn naar elkaar, vindt er meer feedback plaats over gedrag op de werkvloer. De openheid maakt dat het ‘Monsterverbond tegen Gezichtsverlies’ (Hoogleraar Adriaan Rengelink) wordt doorbroken en dat mensen eerlijk zijn tegen elkaar. Dit heeft waarschijnlijk een sterke invloed op de diepgang van verbeteren in organisaties. Er wordt dan niet meer alleen gesproken over de zakelijke inhoud (single loop learning) maar ook over het onderliggende gedrag en knellende overtuigingen (double loop learning). Kortom, als er meer openheid heerst in een organisatie, wordt er effectiever en diepgaander verbeterd en wordt efficiency-verlies voorkomen. Om te snappen wat mensen weerhoudt om open te zijn bestuderen we het repeterende Prisoner’s Dilemma en de Tit-for-tat strategie. Op deze gebieden gaan wij onderzoek doen in een grote diversiteit aan organisaties.

 

Opzet traject

Er wordt gewerkt in een groep van maximaal acht studenten die zich allemaal gedurende dezelfde periode verbinden aan het ontwikkelingstraject en onderzoek. Aan het begin van het traject organiseer ik een tweedaagse training en kennismaking als kick-off. Op deze tweedaagse leg ik uit wat er tot nu toe onderzocht is en welke achterliggende theorieën en wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt. We specificeren de diverse terreinen waarop studenten aan de slag gaan en nemen ruim de tijd voor praktische vaardigheidstraining. Dit zal o.a. gaan over diepte-interviewtechnieken, NLP, congruentie en gespreksopbouw (ik geef ruim twintig jaar training op deze onderwerpen bij De Baak en in tal van organisaties). Persoonlijke ontwikkelpunten komen daarbij aan het licht; deze worden gedurende het traject gevolgd en aangepakt.

Na de kick-off komt de groep eens in de twee weken bijeen in Zutphen. Op deze dagen wordt de stand van zaken van de diverse onderzoeken, intervisie over knelpunten en gerichte vaardigheidstrainingen ingepland.

Daarbuiten zijn de studenten zelfstandig aan het werk; alleen of in tweetallen. Zij doen dit vanuit hun eigen woonplaats. Zij verdiepen zich in wetenschappelijke literatuur en organiseren interviews in organisaties. Deze organisaties worden door mij aangereikt of gezamenlijk benaderd. De studenten observeren teams bij verbetersessies in de praktijk en schrijven bondige analyserapporten voor de organisaties waar zij onderzoek doen. Hierbij worden zij op afstand door mij ondersteund. Indien nodig begeleid ik de studenten gedurende de weekdagen door middel van coaching. Indien blijkt dat het nodig is, worden interviewsessies ingepland waarbij ik meega.

Aan het eind van het traject wordt een afsluitende tweedaagse ingepland om de resultaten en aanbevelingen te delen.

Randvoorwaarden

  1. Om besmetting met het Corona-virus te voorkomen houden we ons aan de richtlijnen die gelden en vanuit het RIVM worden uitgevaardigd.
  2. Om je op te geven voor dit traject vraag ik je om een motivatiebrief en CV te sturen naar verhaagen@decrux.nl Ik neem dan binnen een week contact op en geef door op welke wijze de selectieprocedure verloopt. Je weet dan snel of je mee kan doen.
  3. Er is geen stagevergoeding verbonden aan dit traject. De trainingen en begeleiding is voor kosten van de Crux.
  4. Bij alle bijeenkomsten in Zutphen zorg ik voor koffie, thee en lunch.
  5. De resultaten van het onderzoek worden door de Crux gebruikt voor een langlopend onderzoek naar waarachtigheid in organisaties. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen vraag ik de betrokkenen om een verklaring over het onderzoek en de resultaten te ondertekenen.