Waarom herkaderen en nulmeting

Iedereen herkadert de hele tijd zonder het door te hebben. Een collega zegt dat zij het werkoverleg waardeloos vond en jij zegt dat je het toch wel goed vond dat er bij punt drie over de samenwerking is gepraat (herkadering door kleiner te maken en andere uitkomst te benoemen). Of je zegt dat het al veel beter is dan vroeger (grootte van het kader veranderen) en dat je moet trainen om een goede voetbalwedstrijd te kunnen spelen (metafoor herkaderen). Allemaal herkaderingen zonder dat je het bewust bent. Het is een natuurlijk proces, dit herkaderen. We zetten ons perspectief naast die van een ander.

Het lastige is wel dat we dat vaak maar op een paar manieren doen. We zijn er niet flexibel in en geraken daardoor snel in een onoplosbare discussie. Het is net alsof we alleen maar rechtdoor kunnen en als daar dan een muur staat is het mis. Je kunt er niet overheen, onderdoor, links of rechts langs. Omdat je beperkt bent in je herkader-mogelijkheden. In deze e-learning module krijg je 12 vormen van herkaderingen voorgeschoteld. Je zult merken dat je veel behendiger wordt in het omgaan met weerstand en het doorvragen bij problemen.

 

Jouw basisstijl

Voordat je begint met het uitbreiden van jouw ‘frame flexibility’ is het goed om vast te stellen wat jouw basisstijlen van herkaderen zijn. Dat kun je doen door naar het onderstaande korte filmpje te kijken en op te schrijven hoe je zou reageren.

Stel dat jij een collega bent die projectleider is van het invoeren van de nieuwe applicatie. Wat zou jij doen, zeggen, vragen aan deze medewerker om te zorgen dat de weerstand wordt omgebogen? Schrijf zoveel mogelijk op; alle interventies uit jouw arsenaal die je nu voorhanden hebt.

lees nu de inleiding over herkaderen en belemmerende overtuigingen