Hulp bij belemmering

Je kunt zelfstandig een belemmering aanpakken maar soms is een duwtje in de rug wel fijn. Dat kan via deze pagina: als je mij aangeeft tegen welke belemmering je aanloopt schrijf ik een kort verhaaltje voor je met daarin alle vormen van herkadering. Dit verhaaltje helpt je om de situatie vanuit allerlei perspectieven te bekijken en er ontstaat ruimte in je hoofd. Ik doe dit zonder kosten voor jou en zie het als een oefening voor mijzelf.

Hoe vraag je dit aan?

Dat is niet moeilijk: schrijf in een aantal zinnen op tegen welke belemmering je aanloopt, wat hier de oorzaak van is en welke betekenis je er aan geeft. Jouw korte beschrijving moet twee onderdelen bevatten:

  1. Het moet over jou gaan; hoe jij iets beleeft. Vanuit jouw perspectief gezien met de betekenis die jij hier aan toekent.
  2. In de beschrijving wil ik ook kort lezen welke waarden jij belangrijk vindt in het leven. Dat heb ik nodig voor een van de herkaderingstechnieken.

Stuur deze beschrijving naar me op via het contactformulier en ik stuur je snel daarna een antwoord met de herkaderingen.