Diagnose samenwerking van individueel teamlid

In de praktijk hoor ik veel klachten over collega MT-leden: “Met hem valt gewoon niet samen te werken”. Maar ik weet ook dat veel MT-leden willen doorgronden wat zij zelf zouden kunnen doen om de samenwerking te verbeteren. In dit artikel beschrijf ik de diagn... Lees meer

Zelfdiagnose samenwerking MT

Hoe goed of slecht is de samenwerking in ons MT werkelijk? Is het normaal zoals het gaat of zouden we daar best nog wat aan kunnen verbeteren? In dit artikel ga ik daar op in: hoe kan je zelf een diagnose doen van de manier van samenwerken in het MT. Eerst beschri... Lees meer

Pas op voor Formatieplanning, oplossingen (2)

Wat kan ik als MT-lid doen om te zorgen dat we een open en eerlijke afstemming over formatieplanning hebben en houden? Wat kunnen we als MT doen om de mechanismen – die in het artikel “Pas op voor Formatieplanning” staan – te ontkrachten? I... Lees meer

Pas op voor formatieplanning, oplossingen (1)

Wat kan ik als MT-lid doen om te zorgen dat we een open en eerlijke afstemming over formatieplanning hebben en houden? Wat kunnen we als MT doen om de mechanismen uit het eerste artikel te ontkrachten? Ik beschrijf de achtergronden van de eerste twee mechanismen e... Lees meer

Pas op voor Formatieplanning

In mijn begeleiding van MT’s bij strategische personeelsplanning (SPP) merk ik dat managers moeite hebben om open en eerlijk te communiceren over formatieplanning. In deze serie artikelen belicht ik het gebied van SPP en formatieplanning vanuit het gezichtspunt ... Lees meer