Hard op de inhoud, zacht op de persoon

Waarachtige communicatie 19 Dit is een effectieve strategie in conflictsituaties. Het is patroon doorbrekend en daarmee ontregelend voor de ander. Benoem de incongruentie om betrouwbaar te blijven. Ik had een moeizame relatie met een collega trainer. Hij werkte bi... Lees meer

BOZO

Waarachtige communicatie 18 Zorg dat je in een conflict altijd meerdere opties hebt. Als je er niet uitkomt heb je een alternatief. Dat maakt dat je onafhankelijker en steviger in gesprek kan. Ik werkte als hoofd van een Keuringsafdeling met 35 medewerkers. Na dri... Lees meer

SPP en Opleidingsplanning

In de krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat we aantrekkelijk zijn voor onze eigen mensen en nieuwe instroom. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers op de goede plek zitten, dat zij niet overbelast worden en door kunnen gro... Lees meer

Tit for Tat

Waarachtige communicatie 17 Tit for tat is een strategie die het meest effectief is gebleken bij het prisoners dilemma. Deze strategie kan vertaald worden naar een hele effectieve en oprechte basishouding in een (mogelijk conflictueuze) werkomgeving. Jij bent opre... Lees meer

Waarachtige leercyclus

Waarachtige communicatie 16 Er zijn vijf stadia van waarachtig leren te onderkennen. Als deze allemaal doorlopen worden blijft alleen de essentie over van wat geleerd werd. Ik vertelde aan mijn zus over een aantal professionals die ik tegenkwam in het sociaal dome... Lees meer