Wat vind ik van mijn werksituatie?

Dit is een scan waarmee je inzicht krijgt in jouw werksituatie en overtuigingen. Je vind onderstaand acht vragen met steeds vijf antwoorden. Verdeel per vraag tien punten over de antwoorden; al naar gelang het voor jou van toepassing is. Je kunt dus bijvoorbeeld antwoord c. 3 punten geven, antwoord d. 1 punt en antwoord e. 6 punten. Zet de punten die jij geeft in de linker kantlijn. Je kunt een printversie openen op deze pagina.

 

1.

 1. Het is logisch dat sommige mensen je wel liggen en andere niet
 2. Ik wil de ander echt van mens tot mens ontmoeten en een oprechte connectie maken
 3. Ik probeer de agenda zodanig te beïnvloeden dat alleen de onderwerpen aan bod komen die ik zinvol vind
 4. Ik geef niet graag feedback; mensen reageren daar vaak heftig op
 5. Door alle gesprekstechnieken die ik me heb aangeleerd kan ik diepgaande gesprekken voeren

 

2.

 1. Ik zoek ‘mijn soort mensen’ op en houd afstand van minder leuke types
 2. Ik laat de ander werkelijk vrij om zelf richting te bepalen. Pas dan geloof ik dat 1+1 drie kan worden
 3. Het heeft niet veel zin om collega’s feedback te geven. Ik heb ervaren dat mensen toch zijn wie ze zijn
 4. Ik vind het erg interessant om te snappen hoe iemand denkt
 5. Als ik me richt op goed luisteren, samenvatten en doorvragen, komt de nodige info op tafel

 

3.

 1. Ik houd bij het aanhoren of bedenken van het kader van een bijeenkomst rekening met de wensen van de anderen
 2. Negatief gedrag tolereer ik niet; daar wapen ik me tegen
 3. Ik merk dat eigenlijk alle mensen en kinderen het wel fijn vinden om met me te praten
 4. Ik word soms overvallen door onprettig gedrag en reageer dan pas later op de dag
 5. Ik negeer bepaald gedrag om mezelf te beschermen

 

4.

 1. Sommige mensen kunnen ineens zo negatief doen; daar scherm ik me voor af
 2. Collega’s voelen zich meestal vrij bij mij om zich eerlijk uit te spreken
 3. Ik ben wel benieuwd naar achtergronden als iemand het niet met me eens is
 4. Al het gedrag dat ik echt vervelend vind bij anderen zit in essentie ook in mij
 5. Doordat ik me terdege voorbereid kan ik mijn punt bij discussies goed maken

 

5.

 1. Binnen het kader van de bijeenkomst vraag ik maximaal door
 2. Ik breng ter plekke ter sprake wat ik voel als ik iets erg prettig of onprettig vind
 3. Ik heb geleerd hoe ik me staande kan houden op het werk. Ook als collega’s minder prettig gedrag laten zien.
 4. Het is logisch dat ik heftig reageer op bepaald negatief gedrag
 5. Ik houd een oogje op mijn collega’s op de belangrijke onderwerpen. Op die manier voel ik of er geen afwijkende onderstroom ontstaat

 

6.

 1. Ik vraag mensen om hun mening en geef aan als ik het daar niet mee eens ben
 2. Ik heb vaak wel over dingen nagedacht voordat ik iets zeg in een meeting
 3. Ik vind het niet professioneel als mensen uitspreken wat ze ten diepste van elkaar vinden
 4. Ik stem voorafgaand aan een vergadering af met gelijkgestemden. Dan kunnen we samen invloed uitoefenen op de oplossingsrichting
 5. Als ik heftig reageer op het gedrag van een ander komt dat altijd door mijn eigen issues

 

7.

 1. Het verbaasd me soms dat – ondanks mijn openheid – mensen toch terughoudend naar me kunnen zijn
 2. Als iemand me echt raakt sluit ik me af of zorg ik dat de ander daar mee stopt
 3. Ik kan soms wel even rondlopen met irritaties maar spreek de ander uiteindelijk wel aan
 4. Ik bedenk van tevoren hoe ik het kader van een meeting zodanig kan stellen dat ik mijn punten optimaal kan invliegen
 5. Gesprekken die ik voer lopen heel organisch en oprecht. Ik heb alle geleerde technieken losgelaten

 

8.

 1. Ik stel een duidelijk en ruim kader en laat de ander daarbinnen helemaal vrij
 2. Ik kan met vervelend gedrag van anderen omgaan als ik snap waar het bij die persoon vandaan komt
 3. Ik zal in meetings niet zomaar iets zeggen; ik denk vaak goed na wat de consequenties zijn van mijn uitspraken
 4. In onze organisatie moet je mensen niet zomaar de ruimte geven. Dan gaat het alle kanten op.
 5. Mensen kunnen mij soms echt verbazen door onprofessionele gedrag

 

Neem nu de punten die je hebt gegeven over op de volgende bladzijde.

Categorie:1 Waarachtige communicatie

Er is geen mogelijkheid om een reactie achter te laten.

Op de hoogte blijven?

Geef hieronder je mailadres op om een bericht te krijgen als er een nieuw fragment van mijn boek uitkomt. Ik stuur je dan ook extra tips en filmfragmenten!